velikiprasak.com
Kakva je logika “dokaza” da bog postoji
Ateizam nije tvrdnja o postojanju dokaza da bog ne postoji, već obratno – teza da nema dokaza za njegovo postojanje. Misaone igre radi, zamislimo naučnika koji tvrdi da je otkrio prirodni izv…