velikiprasak.com
Broj 5: hronika
I. 20. septembar 2012. Profesor Desete beogradske gimnazije Siniša Vukadinović ukorio je učenike koji se na času krste nakon što zvona na obližnjoj crkvi označe pun sat. Kritikujući tu nesvrsishodn…