velikiprasak.com
Pol Kurc – odlazak humaniste
„Neće nas spasiti ni jedno božanstvo, moramo spasiti sami sebe.“ Paul Winter Kurtz 1925. – 2012. Pol Kurc (Paul Winter Kurtz), filozof čije je promovisanje razuma ispred vere pomoglo da se de…