velikiprasak.com
Božić i siromaštvo
Tekst preuzet sa dozvolom Proslava Božića nema nikakve veze ni sa izvornim hrišćanskim pokretom, ni sa Hristovim rođenjem. Božić se slavi tek od četvrtog veka, najverovatnije od godine 336. Hrišćan…