velikiprasak.com
Srpska pravoslavna crkva
Tekst preuzet sa dozvolom Osnivačem crkve u Srba se, prilično pogrešno, smatra Sveti Sava. Srpska pravoslavna crkva je najstarija i najuticajnija politička organizacija u Srba. Tokom istorije se sk…