velikiprasak.com
Kraj homeopatije
Uprkos brojnim dokazima o neefikasnosti, homeopatija nalazi svoj put i do strukovnih udruženja lekara koji, prenebregavajući Hipokratovu zakletvu, svesno nanose pacijentima potencijalnu štetu i ugr…