velikiprasak.com
Pismo Isusu
Kad si onomad bio na Zemlji, smatran si veoma mudrim, pametnim čovekom. Čitao sam tvoje izjave date u javnosti i, moram ti priznati da nisam fasciniran! Dragi Isuse, Nadam se da si dobro i zdravo, …