velikiprasak.com
Klerikalizacija – politički fenomen
Jedan ruski pravoslavni patrijarh imao je izreku: „Za crkvu je krajnje opasno da upadne u kandže klerikalizacije, a posebno da se veže za totalitarni društveni režim, jer kad režim padne, crkva ost…