velikiprasak.com
Osnovi evolucije – I. deo: Evolucija danas
Na osnovu naših posmatranja promena, na osnovu eksperimenata i na osnovu analize dokaza iz prošlosti, naučnici su formirali Teoriju evolucije: naučni model koji objašnjava dokaze koje vidimo u prir…