velikiprasak.com
Istorija ateizma
Reč „ateista“ (nasuprot sveprisutnom nazivu „bezbožnik“, koji postoji oduvek i na svakom jeziku) nastala je 1566. godine i do kraja 18. veka je imala pogrdno značenje i postojala je samo kao refere…