velikiprasak.com
Verska služba u Vojsci Srbije
Da bi se pravilno razumeo proces tihe klerikalizacije vojske koji dobija svoj manifestni epilog, valja se osvrnuti na skoriju predistoriju odnosa crkve i vojske Priča o uvođenju verske službe u Voj…