velikiprasak.com
Andrija Šrek: Ateisti Srbije – postanje
Krećemo u akciju protiv uticaja crkve na državna pitanja, protiv pravoslavnog katehizisa u školama i protiv nametanja religije, u ovom slučaju pravoslavne, kao podrazumevajuće i obavezne za sve gra…