vegazine.co.il
יום שחור: חוות השחרור נסגרת - Vegazine
ביולי 2014 הוקמה על ידי פעילי תנועת 269 חוות השחרור. החווה שוכנת בכרם מהר"ל, ושמה לה למטרה לשקם ולקלוט בעלי חיים, כמו גם להעביר תכנית חינוכית בנושאי אקולוגיה, חמלה כלפי בעלי חיים וטיפול בהם. מאז שהוקמה החווה, נתקלו הפעילים בבעיות שונות שסיכלו את פעילותם, זאת חרף מספר תורמים שנרתמו למשימה. בחודשים האחרונים, המצב החמיר אף יותר והוביל להודעתם של פעילי תנועת 269 כי חוות השחרור אותה הם מנהלים צפויה להיסגר בקרוב