vborsa.com
Borsa Terimleri Sözlüğü
A Tipi Yatırım Fonu/ Ortaklığı A Type Mutual Fund/Investment Trust Fon içtüzüklerinde / esas sözleşmelerinde asgari sınırları belirtilmek kaydıyla, portföy değerinin en az % 25’ini devaml…