vatsgardsmat.no
Eit lite stev om sauidn på fjellet!
Dei driv å lorte på hyttetråppe, og era vakne langt utpå nåtte. Dei lukte ille og breka støtt, det goe e at dei smaka gøtt.