vaseljenska.com
Мрачна страна алхемије: Фосфор - "ђавољи елемент"
Фосфор је један од најнеобичнијих елемената периодног система. Убија људе на безброј начина, а у историји су забележени многи случајеви у којима је баш он био главни злочинац. Фосфор је, упркос томе, кључни део живота на Земљи. У комбинацији са кисеоником ствара фосфате, држи на окупу нашу ДНК, кости чини снажнијим,