vaseljenska.com
Арктик постаје гасна комора
Међу многобројним проблемима који би могли да буду изазвани глобалним загревањем чини се да ће бити додат још један, који би могао значајно да промени прир