vaseljenska.com
Странци плаћају раднике парама из буџета
Београд - Милиони евра нестају кроз такозване субвенције нових радних места. Чак и велики повериоци којима ова држава дугује, немају податак колико је изне