vaseljenska.com
Странци плаћају раднике парама из буџета
Београд - Милиони евра нестају кроз такозване субвенције нових радних места. Чак и велики повериоци којима ова држава дугује, немају податак колико је изнето из Србије у последњих десет година. Најбољи пример је Светска банка, која је, на основу онога што је добила од Министарства привреде, израчунала да је дато