vansterpartiet.se
En hållbar livsmedelsproduktion utan köttskatt
I Vänsterpartiets eko-ekoslutrapport, ”Politik för en rödgrön omställning”, är den ekonomiska politiken väl ihopbunden med den ekologiska. I avsnittet om hållbar matproduktion finns en del förslag …