vansterpartiet.se
Sjöstedt och Åkesson i hård flyktingdebatt, 2015-09-24, SVT
”Sjöstedt och Åkesson i hård flyktingdebatt 2015-09-24,