vansterpartiet.se
Saudisk vapenfabrik fråga för riksdagen
Saudisk vapenfabrik fråga för riksdagen 2012-05-13, Svenska Dagbladet, SvD