vansterpartiet.se
Reformer för framtidens välfärd
På tisdagen redogjorde Vänsterpartiet för några av de viktigaste välfärds-reformerna som vi kommit överens med regeringen om i budgeten. Det blir stora satsningar på äldreomsorgen och förlossningsv…