vansterpartiet.se
”Mer till investeringar och underhåll av järnväg”, 2016-09-20, DN
”Mer till investeringar och underhåll av järnväg” 2016-09-20, DN