vansterpartiet.se
”Den bortre tidsgränsen måste avskaffas snarast”, 2015-02-07, SVT
”Den bortre tidsgränsen måste avskaffas snarast” 2015-02-07, SVT