uykusagliknoktasi.com
Uykusa Bazak Kırampları ve Tedavisi - Uyku Sağlık Noktası
Uykusa Bacak Kırampları Ağrı ile karakterize gece uykuda ortaya çıkan kas spazmlarıdır. Genellikle 60 yaş üsttü bireylerde görülür ve prevelansı yaş ile artar. Elektromyografik çalışmalar bacak kramplarının hiperaktif 2. motor nöronlarının yüksek frekanslı deşarjları sonucu olduğunu göstermektedir. Bu deşarjların nedeni belli değildir. Fakat elektrolit düzensizliği, lomber kanal stenozu, vasküler hastalıklar, gebelikte, kullanılan ilaçların yan etkileri … Continue reading Uykusa Bazak Kırampları ve Tedavisi