uri.org.al
Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve mjedisore nëpërmjet “Teknikave të Vëzhguesve të Trajnuar”
Në projekt do të përfshihen një grup vëzhguesish të cilët do të trajnohen dhe do të përdorin një sistemi të unifikuar, Teknikat e Vëzhguesve të Trajnuar (TVT), me anë të […]