umpasrce.com
PRVA OD TRI LETNJE ŠKOLE „TARA HOLI-DETOKS“ JE USPEŠNO ZAVRŠENA. SLEDI DRUGA...

Pitanja koja sam učesnicima u pisanoj formi postavio na kraju Škole bila su sledeća: Koji su Vaši utisci iz trodnevne škole? Šta ste doživeli pozitivno, a šta Vam se manje dopalo? Da li ste imali neke uvide? Koje?