umpasrce.com
O TAJNAMA ZDRAVOG SRCA SA GEORGIJEM NAZAROVIM (AUDIO)
Sa naturologom Georgijem Nazarovim, rođenim Moskovljaninom, ekspertom za zdraviji i kvalitetniji pristup životu i autorom serije seminara o zdravijem i kvalitetnijem načinu življenja (www.georgijnazarov.com), porazgovarao sam o tome kako da nam srce bude zdravije.