umpasrce.com
MAJKA I KĆERKA KAO FATALNE RIVALKE. IMA LI LEKA?
Nije lako današnjim majkama (današnjih kćerki). A bogme ni obratno, nakostrešeno dobacuju ove druge. Valjda više nego ikad, i jednoj i drugoj sukobljenoj strani iz podsvesti u svest pristiže moćni poriv rivalstva, kojem ni jedna ni druga nisu u stanju lako da odole. I šta se dešava? I šta je rešenje?