umpasrce.com
ČEGA SE VIŠE PLAŠIMO, ŽIVOTA ILI SMRTI? VAŽNI SAVETI ZA UKLANJANJE STRAHOVA.
ČEGA SE VIŠE PLAŠIMO, ŽIVOTA ILI SMRTI? VAŽNI SAVETI ZA UKLANJANJE STRAHOVA. Ovo nije analiza onoga što ne znamo, jer nam je za nju, logično, potrebno znanje. A nije ni sinteza onoga što je nespojivo, jer ne bismo da traćimo ni energiju, ni vreme. Takođe, nije ni čuveno – prosipanje šuplje, jer smo se istog već poprilično zasitili. Sledi makar pokušaj da onima koji se boje potoka i ne smeju da ga preskoče, jer ga vide kao ogromnu prepreku, poput dubokog kanjona, dam nekoliko važnih saveta kako bi to stanje prevazišli...