ulkucukadro.com
KADİR KÜREKSİZ
Ali ALPARSLAN alialparslan78@gmail.com ASKİ’de çevrilen dümenleri, yapılan personel kıyımlarını anlatmakla bitirermeyiz! Kurum Kadir Küreksiz’ın bıraktrığı yerin çok gerisindedir, koca beş yılda bir çivi çakılmamış, kurumun başta taşınmazları sonra da taşınabilir varlıkları satılmıştır. Kadir Küreksiz’i işte böyle büyük meseleler beklemektedir. Kanunsuzlukların üzerine cesaretle gitmeli kendi zamanında yaptırılan hatalar da tekrarlanmamalıdır. Sayın…