ugtsanitat.cat
Resum reunions comissió mixta i salut laboral a l’HUSM
Resum Comissió Mixta amb la direcció de GSS i el CE de l’HUSM s’ha parlat dels següents temes: -Borsa treball. S’actualitzaran les demes borses de treball pendents d’obrir -Jornada Personal Transf…