ugtsanitat.cat
Nou reglament carrera professional nivell 2
Reglament sistema per a la incentivació, Promoció i Desenvolupament Professional (SIPDP) grup 2 arxiu Antic reglament arxiu