ufukonen.com
Clip Gain ile Volüm Otomasyonu Arasındaki Fark ve Gain Staging
Bir DAW (Digital Audio Workstation) içinde çalışırken, hem clip gain hem de volüm otomasyonu ile kanaldaki sinyal seviyesini ayarlamak mümkün. Bu ayar her ikisinde de çizgiler şeklinde gösteriliyor…