tystnad.net
Åcon IX
A står för anfang, begynnelsens dräkt. Åcon är den avlägsnaste av kongresser. Inte som ugglan flyger, men kronotopiskt. Åland är en polder. Gränsen mellan verkligheten och Mariehamn är svårforcerad…