tystnad.net
Räddningsavstånd
Räddningsavståndet – avståndet mellan förälder och barn, inom vilket föräldern hinner ingripa om något händer barnet. I Samanta Schweblins kortroman Räddningsavstånd (Distancia de rescate) ha…