tystnad.net
Vittfarnepriset: ett pris till en bra kongressrapport
I samarbete med Tony Elgenstierna, som fått ett stipendium från Stiftelsen Alvar Appeltoffts minnesfond, utlyser vi på Tystnad härmed Vittfarnepriset, som går till någon som skrivit en god kongress…