tvoje-ucto.sk
Životné minimum od 1. júla 2018
Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 196/2018 Z. z. došlo s účinnosťou od 1. júla 2018 k úprave súm životného minima. Aká je definícia životného minima, aká je jeho nová výška a ktoré dôležité veličiny sú zmenou minima ovplyvnené si môžete prečítať v nasledujúcich riadkoch. Životné minimum – definícia Životné minimum je definované ako spoločensky uznaná minimálna […]