turkiyehukuk.org
Avukatlık Sözleşmesi Kapsamı ve Sözleşmeden Kaynaklanan Hukuksal Sorunlar ile Çözüm Yolları Semineri – Eskişehir - TÜRKİYE HUKUK
Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından organize edilen Avukatlık Sözleşmesi Kapsamı ve Sözleşmeden Kaynaklanan Hukuksal Sorunlar ile Çözüm Yolları Semineri, Eskişehir Barosu ev sahipliğinde 12 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilecek. Seminere Kütahya ve Afyonkarahisar barolarına kayıtlı avukatlar da katılabilecek. Mekan ve saat detayları henüz kesinleşmeyen seminerle ilgili detaylı bilgiler TBB Eğitim Merkezi’nden alınabilir. Seminer sorumluluğunu Av. Meryem Çetin üstleniyor.Read More