turkishlibrary.us
BİR İLKLER HALKASI: ELAZIĞ FIRAT ÜNİVERSİTESİ…
Bu yazıyı, Doç. Dr. Sebahattin Devecioğlu, Doç. Dr. Fatih Özek ve Arş. Görv. ve Edebiyat Öğrenci Topluluğu Danışmanı Sema Oruç ve Edebiyat Öğrenci Topluluğu üyelerine ithaf ediyorum. Her şeyin bir …