turkishlibrary.us
BM’nin 2030 KÜRESEL HEDEFLERİ ve ÖZELLEŞTİRMELER, NBŞ, GDO & SAĞLIK Bölüm – 1
Derleyen: Naci KAPTAN Türkiye’de uygulanmakta olan tarım ve özelleştirme politikaları BM’nin 2030 yılı hedeflerinle uyuşuyor mu ? Bunun yanıtını verebilmek için ülkemizde gittikçe ivme …