turkishlibrary.us
ATTİLA İLHAN’IN TÜRK ŞİİR’İNDEKİ YERİ
[Attila İlhan] Diyalektiğin doğası gereği, herşey tersine dönecektir. Uzun vadede ve geniş açıdan bakıldığında herşey devinim içindedir; olduğu gibi kalamaz; değişecektir. “Heraklitos’tan beri ‘aka…