turkishlibrary.us
2019, İNSAN OLMA VE İNSANLIĞI GELİŞTİRME YILI OLSUN…
“Tek bir kimse geride kalmasın!” Ban ki-Moon, – (Eski) BM Genel Sekreteri”Bilgi, Işık’tır.”– Damon T. Berry, “The Knowledge of the Forever Time” 2019 yılından bütün za…