tunaszestrony.pl
Obrona miasta Inowroclawia w 1939 roku i pierwsze dni okupacji hitlerowskiej German Occupation II world war history historia - natarcie od Bydgoszczy przez niemieckie wojska i pociąg pancerny oraz Volksdeutche - faszystowska, nacjonalistyczna "piąta kolumna" w mieście i w powiecie inowrocławskim, aresztowania i hitlerowskie zabójstwa - morderstwa - rzeź Polaków w inowrocławskim więzieniu - "krwawa niedziela"
Obrona Inowrocławia w 1939 roku i pierwsze dni okupacji hitlerowskiej, natarcie wojsk niemieckich Folksdojcze, aresztowania i mordowanie Polaków w więzieniu