tulacky.net
Pikantné chute Izraela | Cestovateľský blog TÚLAČKY.NET
Dňom 7.5. sa na SOŠ Gastronómie a hotelových služieb Farského č 9 v bratislavskej Petržalke uzavrel prvý polrok 2015 dlhodobého projektu prezentácie národných kuchýň prostredníctvom veľvyslanectiev na Slovensku. V príhovore vďaka priaznivému počasiu pod holým nebom pán Veľvyslanec Alexander Ben-Zvi študentom a pedagógom školy zdôraznil, že izraelská kuchyňa obsahuje prvky jedál z až takmer 120-tich krajín, odkiaľ prišli súčasní občania Izraela. Pochopiteľne v nej dominuje […]