tulacky.net
India ako ju nepoznáme | Cestovateľský blog TÚLAČKY.NET
Tento obrovský subkontinent s miliardou obyvateľov máme zafixovaný len v dvoch polohách. Ako krajinu až stredovekej biedy a špiny a miesto vzácnych pamiatok. Ale aj tie sú, až na Tádž Mahál, väčšinou v biednom stave. Lenže India je dynamicky sa rozvíjajúca krajina, ktorú si môžeme predstaviť aj v jej každodenných, či výnimočných udalostiach. Najväčší filmový priemysel sveta Indická filmová produkcia […]