tuikhichenhangcontainer.com
Túi Khí Chèn Hàng Carton
Chèn lót đồ vật , chèn hàng , lót hàng cho khỏi vỡ , chèn lót hàng hóa thùng carton , , giúp hàng hóa không bị xê dịch bên trong thùng trong quá trình vận chuyển , đảm bảo mức độ an toàn của hàng hóa