traimoxanh.com
9 đối tượng được miễn học phí - TRÁI MƠ XANH
Các đối tượng này được Chính phủ quy định cụ thể tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP ban hành ngày 14/5 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2010. Đây là quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ [...]