tormiq.com
Un poster de vampirs que s'auto destrueix amb la llum del sol - Tormiq Imprenta
Un pòster creatiu d'una sèrie de vampirs que s'incedia en entrar en contacte amb la llum del sol.